بازآماد یک جنگنده «سوخو ۲۴» و یک هواپیمای «سی ۱۳۰»
بازآماد یک فروند جنگنده «سوخو ۲۴» و یک فروند هواپیمای «سی ۱۳۰» در پایگاه هوایی شهید دوران انجام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار