تحقق عدالت فرهنگی در کشور اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما در بحث عدالت فرهنگی نگاه ویژه‌ای به آذربایجان داریم، گفت: تحقق عدالت فرهنگی در کشور اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار