تسهیلات بانک‌های خصوصی را هیئت مدیره مصوب می‌کند
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌های خصوصی بر اساس مصوبه هیئت مدیره‌ این بانک‌ها است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار