امنیت اسرائیل بخاطر قطعنامه‌های بدون ضمانت اجرای سازمان ملل علیه آن است / ۳ حق اساسی که هر کودک فلسطینی از آن محروم است
کارشناس فلسطین در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل فلسطین گفت: در مجمع عمومی الی ماشاءالله قطعنامه علیه اسرائیل داریم ولی هیچ یک ضمانت اجرا ندارد. در واقع اسرائیل به دلیل وجود این ساز و کارها امنیت پیدا کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار