هزینه نقل و انتقال مسکن مهر در پردیس حذف شد
سرپرست شرکت عمران پردیس:
سرپرست شرکت عمران پردیس از حذف هزینه نقل و انتقال مسکن مهر در پردیس خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار