برگی از اندیشه اقتصادی حضرت امام خمینی (ره)
یادداشت|
پرداختن به ابعاد گسترده فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد هم بسیار مهم و هم بسیار سخت است، آن هم در شرایط امروز کشور، منطقه و جهان که مسائل اقتصادی در صدر اولویت‌های برنامه‌ای توسعه کشورها قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار