عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور سرعت می‌گیرد
مجری طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن:
مجری طرح نهضت ملی مسکن در سازمان ملی زمین و مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای دور جدید جلسات تامین زمین برای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن بررسی میزان پیشرفت این پروژه‌ها در استان‌هاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار