توافق ایران و هند برای تشکیل کمیته مشترک همکاری‌های کشاورزی
معاونان وزرای کشاورزی ایران و هند ضمن بررسی برخی موانع توسعه مناسبات در بخش کشاورزی، درباره برگزاری نخستین کارگروه مشترک همکاری‌های کشاورزی دو کشور به توافق رسیدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار