دانشگاه فرهنگیان از لحاظ کمی و کیفی نیازمند ارتقاء است 
استاندار ایلام:
استاندار ایلام گفت: با توجه به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان، هم از لحاظ کمی و هم کیفی نیازمند ارتقاء است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار