۵۳ میلیارد تومان از یک درصد سهم همدان از معادن جذب نشده است
نماینده نهاوند در مجلس:
نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه ۵۳ میلیارد تومان از یک درصد معادن و ۱۵ درصد از حقوق معادن جذب نشده است مبلغ آن را چیزی حدود ۱۹ میلیارد تومان عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار