سرعت پایین ساخت مسکن و الحاق زمین/ آمارها هنوز شفاف نیست
بررسی گزارش عملکرد وزارت راه شهرسازی در اجرای قانون قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارش عملکرد خود ذیل قانون جهش تولید مسکن را منتشر کرده که در آن نه تنها هیچ اشاره‌ای به تعداد واحدهای به اتمام رسیده، نشده است بلکه در بخشی از این گزارش بدیهیاتی مانند متن قانون دوباره تکرار شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار