اسماعیلی: رسیدگی به تخلفات جامعه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای قانونمند می‌شود
در پاسخ به دانشجو؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسیدگی به تخلفات هنرمندان باید در یک روند روشن اتفاق بیفتد؛ بنابراین در برنامه هفتم توسعه، بحث رسیدگی به تخلفات عوامل فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در قالب یک کمیته روشن بدوی و استیناف آوردیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار