خودروهای وارداتی برای شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند
رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: تمامی خودرو‌های وارداتی برای شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار