کمال خرازی از مخزن اسنادی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بازدید کرد
کمال خرازی رئیس ستاد تبلیغات جنگ در دوران دفاع مقدس و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، روز گذشته از مخزن اسنادی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار