شهرداری تهران متولی ساماندهی بازار است، به قید فوریت اقدامات پیگیری شود
استاندار تهران تاکید کرد؛
استاندار تهران بر‬ ضرورت‬ تشکیل سازمان نوسازی بازار تاکید کرد و گفت: طرح نهایی ساماندهی بازار بر عهده شهرداری تهران است
ارسال نظرات
آخرین اخبار