رئیس سابق شاباک: اسرائیل در آستانه جنگ داخلی است
رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از اینکه اسرائیل در آستانه جنگ داخلی است، از کابینه اسرائیل خواست تا تغییرات قضایی را متوقف کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار