تغییر اقلیم، عامل اصلی هفتاد و پنج درصد از بلایای طبیعی در عرصه جهانی است
در نشست تخصصی مطرح شد: ۷۵ درصد حوادث طبیعی در سطح جهان ریشه‌های آب و هوایی و اقلیمی دارند و بیش از ده هزار کانون گرد و غبار در حوزه دجله و فرات می‌توانند کشور را دچار گرد و غبار‌های هزار ساله کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار