فعالیت شرکت سوئدی اریکسون در خاک عراق معلق شد
در واکنش به هتک حرمت قرآن؛
دولت بغداد فعالیت شرکت سوئدی اریکسون در خاک عراق را در واکنش به مجوز دولت سوئد در هتک حرمت قرآن کریم متوقف کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار