رسانه‌های لبنانی: سفیر سوئد، لبنان را ترک کرد
رسانه‌های لبنانی می‌گویند که به دنبال هتک حرمت مجدد قرآن کریم در استکلهم، تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف سفارت سوئد در بیروت اتخاذ شده و سفیر سوئد، لبنان را ترک کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار