خداحافظی قربان زاده از سازمان خصوصی سازی
حسین قربان زاده با انتشار متنی ضمن خداحافظی از سازمان خصوصی سازی از حسن اعتماد وزیر اقتصاد در مدت ۲۲ ماه حضور خود در سازمان خصوصی سازی تشکر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار