فرسودگی خطوط تولید سیمان درود / نصب فیلترهای آلایندگی آغاز شده است
مدیرکل صمت لرستان مطرح کرد:
مدیرکل صمت لرستان بیان کرد: در مجموع باید اقدامی اساسی در راستای کاهش آلایندگی‌های کارخانه سیمان درود اتفاق بیفتد و برای تولید جدید سیستم‌های "بک هاوس" در داخل فرآیند تولید قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار