برزیل دسترسی به سلاح گرم را محدود کرد
رئیس جمهور برزیل با امضای فرمانی، دسترسی به سلاح گرم در این کشور را محدود کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار