طالبان: خواهان بروز هیچ مشکلی با ایران نیستیم
وزیر دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان در سخنانی با تأکید بر اینکه این کشور «خواهان بروز هیچ مشکلی با ایران نیست»، تصریح کرد: به هیچ‌گونه همکاری با آمریکا نیاز نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار