سازمان همکاری اسلامی اهانت به قرآن در دانمارک را شدیدا محکوم کرد
نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در دفتر ژنو سازمان ملل در بیانیه‌ای اهانت به قرآن کریم در دانمارک را شدیدا محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار