معاون وزیر راه و شهرسازی برکنار شد / خسرو دانشجو آمد
فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی برکنار و به جای وی، خسرو دانشجو عهده‌دار این سمت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار