رژه انواع تجهیزات و سامانه‌های ارتش/ نمایش موشک «فکور»
در مراسم رژه نیرو‌های مسلح در تهران؛
در جریان برگزاری رژه نیرو‌های مسلح تجهیزات ارتش از جمله موشک «فکور» به نمایش در آمدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار