صدور مجوز‌های کسب و کار در نقطه بازگشت‌ناپذیری
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صدور مجوز‌های کسب و کار به نقطه بازگشت ناپذیری رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار