دانشجویان پزشکی از وظیفه خدمت به جامعه غافل نشوند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت رشته های وابسته به پزشکی در خدمت به سلامت مردم، گفت: دانشجویان پزشکی از وظیفه ای که برای خدمت به جامعه دارند غافل نشوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار