امیر ایرانی: ناوگروه ۸۶ نماد عزت کشور بود
فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش، اجرای ماموریت توسط ناوگروه ۸۶ و دریانوردی در دور کره زمین، را نماد عزت کشور و اقتدار ایرانیان عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار