توضیحات مسئولان ذی ربط وزارت دفاع در مورد ادعای نماینده مجلس
مسئولان ذی ربط وزارت دفاع با رد ادعای نماینده مجلس مبنی بر وقوع تخلف مالی درزیرمجموعه وزارت دفاع توضیحاتی را جهت شفافیت و با هدف اطلاع رسانی، رفع ابهام و پاسخگویی صحیح به شرح زیر به استحضار ملت شریف ایران ارائه کردند
ارسال نظرات
آخرین اخبار