دانشگاه تبریز با ۱۰۰ پله صعود در رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی قرار گرفت
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت: در آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی تایمز که اخیراً منتشر شد، رتبه دانشگاه تبریز با ۱۰۰ پله صعود از ۶۰۱ تا ۷۰۰ جهانی به ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار