ضرورت توجه به اقتصاد روستاها برای تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس
استاندار آذربایجان‌شرقی مطرح کرد
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: اگر به دنبال تثبیت جمعیت روستاها و جلوگیری از حاشیه نشینی هستیم باید به فکر اقتصاد روستا باشیم که در این صورت حتی شاهد مهاجرت معکوس به روستاها خواهیم بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار