روشنگری زنان ضرورت انکارناپذیر است
اسماعیلی:
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه روشنگری زنان شعار نیست و ضرورت انکار ناپذیر است، گفت: جشنواره رسانه خورشید خیزشی برای شکستن کلیشه‌ها است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار