۵۰ درصد بار آموزشی دانشگاه کردستان بر عهده اساتید مدعو است
در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه کردستان مطرح شد
رییس دانشگاه کردستان گفت: نمی‌توانیم با نادیده گرفتن اساتید مدعو که بیش از ۵۰ درصد آموزش دانشگاه را بر عهده دارند، شاهد بهره‌وری در دانشگاه باشیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار