سامانه مودیان، بزرگترین زیرساخت برای اخذ مالیات هوشمند است
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان زیرساخت لازم برای اخذ مالیات هوشمند را نیاز دارد و حوزه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مودیان ضروریات نظام مالیاتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار