ماموریت رئیس‌جمهور به مخبر برای حمایت مالی از تولیدکنندگان
در هیات دولت مطرح شد؛
رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت پیشنهاد کرد برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجرایی رشد تولید در کشور، جلسه‌ای متشکل از اعضای اقتصادی دولت و با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار