پیشنهاد اختصاص یارانه انرژی به هر کد ملی در برنامه هفتم توسعه
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده‌ایم، یارانه حامل‌های انرژی و بنزین، به جای خودرو به هر کدملی در خانوار اختصاص یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار