شعر امروز ضربان ندارد چون تحت تأثیر رسانه است
میرشکاک مطرح کرد؛
یوسفعلی میرشکاک در جلسه یازدهم درس گفتار‌های زیبایی شناسی زبان فارسی گفت: زبان شعر امروز ضربان ندارد، چون تحت تأثیر زبان رسانه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار