توضیحات کنعانی درباره سرانجام ارسال کمک‌های انسان دوستانه ایران به غزه + فیلم
در پاسخ به دانشجو مطرح شد؛
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران همانند خیلی از کشور‌های دنیا کمک‌های انسان دوستانه خودمان را با هماهنگی قبلی با دولت مصر برای ملت غزه ارسال کردیم. در نتیجه عدم همکاری رژیم صهیونیستی با دولت مصر و سازمان‌های بین المللی بسیاری از کمک‌های ارسال شده امکان عبور از گذرگاه رفح را پیدا نکرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار