مراسم نخستین سالگرد درگذشت دکتر ناصر تکمیل همایون برگزار شد
مراسم نخستین سالگرد درگذشت "دکتر ناصر تکمیل همایون" روز شنبه ۲۷ آبان در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار