ارز مفت به کسی نمی‌دهیم/ «تثبیت»، سیاست قطعی بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی:
محمدرضا فرزین با بیان "هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، اما ارز مفت به کسی نمی‌دهیم" گفت: می‌گویند فقط "بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز است. "، نه، این‌طور نیست، عوامل متعددی اثیرگذار هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار