آزمایش بالینی روی نانودارویی که کلسترول بد را در بدن کاهش می‌دهد
شرکت ورو تراپیوتیکس نخستین ویرایش باز در انسان با هدف کاهش کلسترول را با موفقیت انجام داد، اما نگرانی‌های ایمنی پیرامون این فناوری هنوز باقی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار