کتاب «پسر خانم آغا» دربارۀ هویت جدیدی است که مردم با انقلاب اسلامی به آن دست یافتند
در ویژه‌برنامه «حوالی کتاب» شبکه کتاب مطرح شد؛
نویسنده و منتقد ادبی اظهار کرد: من اعتقاد دارم که ما با تاریخ بیگانه هستیم و بخشی از آن به آموزش تاریخ در مدارس و به نگاه دانشگاه که یک نگاه انتقادی از غرب است، تاریخ را برای عموم ناخوانا کرده است در حالی که پیش از این تاریخ را ادیبان می‎نوشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار