بند مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار