آلخاندرو آمنابار سروانتس را به سینما می‌آورد
کارگردان اسپانیایی می‌گوید وقت آن رسیده تا داستان زندگی خودِ داستان سرای بزرگ خالق «دن کیشوت» را بشنویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار