اعطای نشان فداکاری به پیشکسوتان و خانواده شهدای نیروی هوایی
نشان فداکاری و جوانمردی به ۱۰ پیشکسوت و خانواده شهدای نیروی هوایی با حضور فرمانده کل ارتش اعطا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار