توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری یک نیاز ضروری است / باید از خام فروشی فاصله بگیریم
وزیر علوم در بوشهر:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر توسعه صنایع تبدیلی و فاصله گرفتن از خام‌فروشی، گفت: توسعه صنایع تبدیلی و فراوری یک نیاز ضروری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار