اصرار عجیب بر دوقطبی ساختن از دوگانه‌های مکمل هم
چه چیز باید باعث شود تا ظریف یک دوقطبی کذایی ملت- اسلحه همچون دوقطبی کذایی میدان- دیپلماسی بسازد و دو بال یک پرنده را دو قطب متقابل نشان دهد و موضوع مناقشه از هیچ بسازد؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار