برنت ۷۸ دلار و ۷۵ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۶ سنت معادل ۰.۲۰ درصد افزایش به ۷۸ دلار و ۷۵ سنت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار