وحیدی: انسداد مرزی ایران و افغانستان طبق روال و برنامه در حال پیگیری است
در حاشیه جلسه هیات دولت؛
وزیر کشور گفت: انسداد مرزی ایران و افغانستان دیوار نیست بلکه انسداد مرز است که طبق روال و برنامه در حال پیگیری است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار